Giáo án Bồi dưỡng HSG Môn Toán Lớp 5

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Đức Thuận (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:31' 05-09-2011
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 29
Số lượt thích: 0 người
Thứ hai ngày 31 tháng 8 năm 2009
Toán:
ÔN TẬP: CÁC BÀI TOÁN ĐƯA VỀ BÀI TOÁN TỔNG HIỆU
A. Mục tiêu:
- Rèn luyện kỹ năng nhận dạng bài toán tổng hiệu và vận dụng công thức để giải nhanh, chính xác.
- Lòng say mê tìm tòi, khám phá.
B. Các hoạt động dạy- học:
1. Kiểm tra:
Nêu cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
2. Bài mới:
- Nêu nhiệm vụ yêu cầu giờ học
- Các bài tập áp dụng
Bài 1(123/49-500 BT Toán):
Trong một kỳ thi trắc nghiệm toán, Liên và Thanh có số điểm tổng cộng là 450 điểm. Giá như Liên làm được phần cuối, Liên sẽ có thêm 50 điểm nữa. Lúc đó, Thanh sẽ kém Liên đến 140 điểm. Hỏi thực sự mỗi bạn đạt được bao nhiêu điểm?
Bài giải
Số điểm thực sự mà Thanh kém Liên là:
140 – 50 = 90 (điểm)
Số điểm mà Thanh đạt được là:
(450 – 90) : 2 = 180 (điểm)
Số điểm mà Liên đạt được là:
450 – 180 = 270 (điểm)
Đáp số : 180 điểm và 270 điểm
 Chú ý bài toán không tường minh
Bài 2(124/500 BT Toán):
Hai kệ sách có tổng cộng 132 quyển sách. Nếu chuyển 12 quyển sách ở kệ thứ nhất sang kệ thứ hai và chuyển 7 quyển sách từ kệ thứ hai sang kệ thứ nhất thì kệ thứ nhất hơn kệ thứ hai 14 quyển. Hỏi mỗi kệ có bao nhiêu quyển sách?
Bài giải
Sau khi chuyển xong như đề bài đã nói, tổng số sách vẫn không thay đổi, nghĩa là bằng 132. Hiệu số sách của hai kệ là 14.
Sau khi chuyển xong, số sách ở kệ thứ hai là:
(132 – 14) ; 2 = 59 (quyển)
Lúc ban đầu số sách ở kệ thứ hai là:
59 – 12 + 7 = 54 (quyển)
Lúc ban đầu số sách ở kệ thứ nhất là:
132 – 54 = 78 (quyển)
Đáp số : 54 quyển và 78 quyển
Bài 3(126/51-500 BT Toán):
Bốn lớp học có tổng số học sinh là 156 em. Lớp 5A nhiều hơn lớp 5B là 10 em. Lớp 5C ít hơn lớp 5A là 4 em. Lớp 5C và lớp 5D có số học sinh bằng nhau. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?
Bài giải
Theo đề bài, lớp 5C nhiều hơn lớp 5b là 6 em (10 – 4 = 6). Ta có sơ đồ sau:


Số học sinh lớp 5B (hay lớp 5D) là:
(156 – 10 – 6) : (1 + 1 + 1 +1) = 35 (em)
Số học sinh lớp 5A là:
35 + 10 = 45 (em)
Số học sinh lớp 5C là:
156 – (35 + 35 + 45) = 41 (em)
Đáp số: 5A: 45 học sinh
5B: 35 học sinh
5C: 41 học sinh
5D: 35 học sinh
Bài 4(128/51-500 BT Toán): Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 182 và nếu bỏ chữ số 1 bên trái số lớn thì được số bé.
Bài giải
Từ đề bài suy ra số lớn phải là số có 3 chữ số và chữ số hàng trăm là 1. Số lớn có dạng  và số bé là  mà  = 100 +  nên số lớn gơn số bé là 100.
Vậy số bé là :
(182 – 100) : 2 = 41
Số lớn là:
182 – 41 = 141
Đáp số: 41 và 141
Bài 5( 129- 500 BT Toán):
Hai tổ I và II tham gia trồng cây, tổ I trồng nhiều hơn tổ II là 8 cây. Nếu tổ I trồng thêm 10 cây và tổ II trồng thêm 8 cây thì cả hai tổ trồng được 200 cây. Hỏi mỗi tổ trồng được bao nhiêu cây?
Bài giải
Thực tế cả hai tổ trồng được số cây là:
200 – (10 + 8) = 182 (cây)
Số cây tổ I trồng được là:
(182 + 8) : 2 = 95 (cây)
Số cây tổ II trồng được là:
182 – 95 = 87 (cây)
Đáp số: 95 cây và 87 cây
Bài 6(130/51-500 BT Toán):
Cả ba bạn Oanh, Hằng nà Diễm nộp được 189 kg giấy vụn cho nhà trường. Oanh nộp nhiều hơn Hằng 8 kg nhưng lại kém Diễm 11